tv.a4

Joined
Bratislava

User Stats

Profile Images

User Bio

A4 - priestor pre súčasné umeni je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy (Karpatská 2) orientované na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. Projekt A4 - priestor pre súčasné umenie je vyústením niekoľkoročného úsilia viacerých občianskych kultúrnych organizácií o vytvorenie centra na podporu a prezentáciu aktuálnych umeleckých prejavov v oblasti javiskového umenia ("performing arts") a nových médií, podporujúcich živú a inovatívnu umeleckú tvorbu.

ENG

A4 - Space for contemporary culture is a multi-center non-contemporary culture in Bratislava (Carpathian 2) focused on the creation, presentation and education in the forms of theater, dance, music, film, contemporary visual culture and new media art. Project A4 - Space for contemporary culture is the culmination of several years of efforts of various civil organizations to create a cultural center for the promotion and presentation of current artistic expressions in the art of stage ("performing arts") and new media, promoting a lively and innovative artistic creation.

External Links

Following

 1. Boris Vitázek
 2. Cedric Dupire
 3. Zum Zum production
 4. pradelna bohnice
 5. retrarter
 6. Zden Hlinka
 7. Ové Pictures
 8. NOS - OSF
 9. KINECKO
 10. Banská St a nica
 11. stanica
 12. thuthushein
 13. thaiddhi
 14. pavka
 15. Fiordmoss
 16. bozena
 17. Isi Sarfati
 18. Nano Vj's

+ See all 55