Democracy Revolution No.1

Joined
Thailand

User Stats

Profile Images

User Bio

การเมืองมีความมุ่งหมายเพื่อ ความสันติ สุขของประชาชนและมนุษยชน เรื่องของการเมืองจึงเป็นเรื่องของส่วนรวม เป็นเรื่องของประชาชน ทุกคน ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ไม่ใช่เรื่องของอาชีพ นักการเมืองอาชีพจึงไม่มี เมื่อนักเลือกตั้งหรือรัฐบาล ถูกตำหนิ ถูกด่าถูกขับไล่ หรือได้รับการดูถูกเหยียดหยามจึงไม่มีสิทธิฟ้องร้องประชาชน หรือทำร้าย ประชาชน

สนใจฟังคลิปเสียง อ.วันชัย พรหมภา
ปราชญ์การเมือง
ได้ที่ facebook.com/lovedemocracy
อีเมล์ : th1131222@gmail.com

External Links

  • Democracy - โรงเรียนการเมือง