Comite 1r Desembre

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

CATALÀ: Plataforma d’ONG que treballen per donar resposta al VIH/sida al territori autonòmic de Catalunya; eradicar l’estigma i la discriminació de les persones que viuen amb VIH/sida i incidir en les polítiques autonòmiques i estatals per a promoure els canvis socials, legals i administratius que contribueixin a millorar les condicions de vida de les persones amb VIH/sida i a prevenir de forma adeqüada la seva transmissió a la societat.
CASTELLANO: Plataforma de ONG que trabajan para dar respuesta al VIH/ sida en el territorio autonómico de Cataluña; erradicar el estigma y la discriminación de las personas que viven con VIH/ sida e incidir en las políticas autonómicas y estatales para promover los cambios sociales, legales y administrativos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas con VIH / sida y prevenir de forma adecuada su transmisión a la sociedad.

External Links