24iValue Plus

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

Online Expert System for Accountants 24iValue.com - imitates the thought processes and actions of a conventional expert. Our system will enable you to easily calculate deferred tax and corporation tax, provisions for liabilities, impairment charges, financial lease entries, and generate cash flow even if you know little about these topics.

Our channel enables you to watch our films and tutorials related to accounting and reporting.

Ekspercki System dla księgowych 24iValue.pl - myśli i działa, jak tradycyjny ekspert finansowo-księgowy. Tylko z tym systemem jak ekspert obliczysz podatek odroczony, CIT, przepływy pieniężne, rezerwy na odprawy, leasing finansowy, odpisy na aktywa, nawet jeśli nie wiele wiesz na temat tych obszarów.

Na naszym kanale zobaczysz serię filmów informacyjno-instruktażowych nt. różnych zagadnień księgowo-rachunkowych.

External Links