1. RedhetTalent

    RedhetTalent Nederland

    Added

    Videos / Channels / Groups / Albums / Following

    Stichting Red Het Talent! is een kleine maar snelgroeiende non-profit organisatie. Straatkinderen krijgen geen eerlijke kans om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen of te benutten. Red het talent! is ervan overtuigd dat al deze (nu nog verborgen) talenten een fantastische uitwerking kunnen hebben…

Browse Following

Following Lonneke Jongmans

When you follow someone on Vimeo, you subscribe to their videos, receive updates about them in your feed, and have the ability to send them messages.

Choose what appears in your feed using the Feed Manager.

Also Check Out