Sørnorsk Filmsenter

Joined
Kongensgate 6, Kristiansand

User Stats

Profile Images

User Bio

OM SØRNORSK FILMSENTER
Sørnorsk filmsenter har vært i drift siden 1. september 2008 og forvalter tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm. Med midler fra Cultiva forvalter vi også noen midler til utvikling av langfilmmanus og kompetansehevende tiltak for produsenter i Kristiansand.

Sørnorsk filmsenter tilbyr også ulike kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak. Vi yter reisestøtte til filmarbeidere, som søker kurs utenfor regionen. P.t. utgjør støtten kr 3000 til kurs i Norge og kr 4000 til utenlandske kurs. Vi arrangerer egne kurser og gjør det gjerne etter ønsker fra bransjen.

Sørnorsk filmsenter skal også bidra til regional talentutvikling og diverse filmfaglige tiltak rettet mot barn og unge.

Sørnorsk filmsenter er organisert som et aksjeselskap med følgende eiere:
Kristiansand kommune (40%), Vest-Agder fylkeskommune (30%), Aust-Agder fylkeskommune (20%) og Arendal kommune (10%). Eierne er ansvarlige for driftstilskudd, mens midler til diverse filmformål og bransjeutvikling (se tilskuddsordninger) kommer som statstilskudd fra Kulturdeaprtementet og fra stiftelsen Cultiva.

Kontakt oss på e-post: post@sornorskfilm.no eller mobil 91808221 dersom du trenger informasjon, har et prosjekt under utvikling, skal i gang med produksjon, skriver på et manus eller bare er nysgjerrig på hva Sørnorsk filmsenter kan tilby av støtteordninger på filmområdet.