jedanjepraviput

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

Posjetite nas na sledećoj FB stranici:facebook.com/Jedanjepraviput
Slušajte online radio:jedanjepraviput.listen2myradio.com
Ja samo želim da učinim Dobro koliko mogu, a Uspjeh moja zavisi od ALLAHA, u Njega se uzdam i Njemu se obraćam.
Kur'an: sura Hud - 88 ajet

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

„Ko posvjedoči da nema boga osim Allaha jedinog Koji nema sudruga i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, i da je Isa Njegov rob i Njegov poslanik i Riječ od Njega koju je dostavio Merjemi i duša od Njega (koju je iz počasti prema njemu pripisao Sebi), i da je Džennet istina i da je Vatra istina, takvog će Allah uvesti u Džennet sa onim što bude imao od djela.“ (Muttefekun alejh: Buharija, 3435 i njegov je citat; Muslim, 28.)

Također, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

„Nema nijednog roba da kaže: 'La ilahe illallah-Nema istinskog boga osim Allaha' a zatim umre na tome a da neće ući u Džennet.“ Upitao sam: „Pa čak ako bude činio nemoral i krao?!“ Rekao je: „Pa čak ako bude činio nemoral i krao!“ Upitao sam: „Pa čak ako bude činio nemoral i krao?!“ Rekao je: „Pa čak ako bude činio nemoral i krao!“ Upitao sam: „Pa čak ako bude činio nemoral i krao?!“ Rekao je: „Pa čak ako bude činio nemoral i krao! Makar to ne bilo drago Ebu Zerru.“ (Muttefekun alejh: Buharija, 5827; Muslim, 94.)

I rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

„Kada se Allahovom vjerovjesniku Nuhu približila smrt rekao je svome sinu: 'Ja ću ti ispričati svoju oporuku-vasijjet. Naređujem ti dvoje i zabranjujem ti dvoje. Naređujem ti 'La ilahe illallah', jer doista, sedam nebesa i sedam zemalja kada bi se stavili na jedan tas vage a na drugi tas vage 'La ilahe illallah', prevagnuo bi tas vage sa 'La ilahe illallah' ...“ (Buharija u „Edebul-mufredu“, 558; Ahmed, 6583. Šejh Albani ocijenio je hadis vjerodostojnim u svojoj valorizaciji „Edebul-mufreda“, 426; i u Zbirci vjerodostojnih hadisa“, 134.)