PrijateljBoziji Plus

Joined
Canada

User Stats

Profile Images

User Bio

Naš dosadašnji rad blagoslovljen je od strane njegovog preosveštenstva Episkopa kanadskog G.Georgija i Episkopa američkog mitropolije novogračanicke G.Longina. i našeg Sveštenika mr. Gorana Gojkovića, koji je svojim biblijskim lekcijama doprineo obogaćenju našeg sajta. Želja nam je da ponuđeni materijal posluži na duhovnu izgradnju i lično poznavanje Boga kao Spasitelja duša naših i ličnog Prijatelja.
Isus Hristos nam kaže u Blaženstvima, Matej 5:3 „Blago siromašnima duhom, jer je njihovo Carstvo Nebesko“. Ovaj vebsajt je upravo namenjen siromašnima duhom, onima koji su gladni i žedni pravde Božije ali i duhovne hrane za jačanje duhovnog čoveka u Hristu Isusu Gospodu našem. Koliko treba jedan prosjak da zna da bi pokazao drugom prosjaku gde je našao parče hleba i da podeli s njim?! Bog ne traži ni filizofe ni teologe nego gladno srce za njegovim Svetim Duhom. Tako i vi podelite to parče hleba- PrijateljBoziji.com sa vašim prijateljima pa i neprijateljima ako ih imate da bi zadobili Carstvo Božije jer Bog voli sve ljude i Njegova želja je da svaka duša bude spašena.

External Links

Following

  1. Igor
  2. ИН студио