Piotr Roszak

Joined
Poznan

User Stats

Profile Images

User Bio

Szkolenie dotyczące zdobywania umiejętności prowadzenia pojazdu to etap trwający minimum 30 godzin. Cały kurs, wraz z częścią teoretyczną trwa 1 - 1,5 miesiąca. Obecnie w trakcie nauki części teoretycznej korzystamy z nowych technologii. Multimedialny charakter wykładów oraz możliwość śledzenie przebiegu poszczególnych tematów z kompatybilnym podręcznikiem oraz dostępem do e-learningu powodują, że egzamin teoretyczny nie stanowi specjalnie żadnego wyzwania.

External Links

Following

  1. Wes Ball