Svenska FN-förbundet

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

Svenska FN-förbundet behöver dig!
Svenska FN-förbundet verkar för att mänskliga rättigheter respekteras, krig förebyggs och millenniemålen förverkligas. Vi följer FN:s arbete och sprider kunskapen vidare till lokala FN-föreningar, skolor och den svenska allmänheten.

External Links