Κ.Ε.Ν.Γ. Plus

Joined
Θεσσαλονίκη

User Stats

Profile Images

User Bio

Κέντρο ελληνικής νοηματικής γλώσσας σε Θεσσαλονίκη Ιωάννινα και Κοζάνη. Αναγνωρισμένη σχολή εκμάθησης νοηματικής. Τμήματα επάρκειας κ διερμηνείας. Εγνατίας 63, Θεσσαλονίκη.

External Links