LemonFilm

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

External Links

Recently Uploaded

+ See all 6 videos

Recent Activity

  1. Veľmi hlboký a emotívny film. Jednoduchý príbeh o osamelosti. Minimalistický spôsob vyjadrovania. Krásna forma. Jeden z mojich najobľúbenejších krátkych filmov. Dojal ma!