Društvo ŠMOCL www.tvlasko.si PRO

Joined
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slo

User Stats

Profile Images

User Bio

Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se formalno povezale z namenom izvajanja različnih dejavnosti za študente, mlade in otroke na območju občine Laško.

Društvo izvaja tiste dejavnosti za študente, mlade in otroke, ki pomenijo splošno družbeno korist ter predvsem v smislu izgradnje njihove samostojne in neodvisne osebnosti, ki se bo sposobna prilagajati in vključevati tudi v delovanje skupin.

Smisel izvajanja dejavnosti društva je predvsem v pripravljanju, izobraževanju, vzpodbujanju in dajanju različnih oblik pomoči študentom, mladim in otrokom z namenom pomoči na življenjski ter tudi poklicni poti.

Namen društva je:

- organizirati, spodbujati in predstavljati lokalni ter širši javnosti dejavnosti študentov, mladih in otrok, ki pomenijo splošno družbeno korist;
- povezovati ter združevati študente, mlade in otroke predvsem na območju občine Laško;
- povezovati ter združevati študente, mlade in otroke tudi na regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju;
- izvajanje, organizacija in predstavljanje lokalni ter širši javnosti dejavnosti študentov, mladih in otrok, ki pomenijo različne družbeno koristne dosežke na področju kulture, umetnosti, glasbe, športa ali drugih življenjskih aktivnosti.

Cilji društva so:

- razvijati samostojnost, neodvisnost, kreativnost in druge sposobnosti študentov, mladih in otrok za potrebe njihovega življenja in splošne družbene koristi;
- razvijati različne sposobnosti študentov, mladih in otrok za delo in življenje v skupnosti;
- pripravljati, vzpodbujati, dajati pomoč ter izobraževati študente, mlade in otroke na vseh področjih, ki pomenijo za njih in družbo korist;
- informiranje lokalne ter širše javnosti o dejavnostih, aktivnostih ter življenju študentov, mladih in otrok s poudarkom na območju občine Laško;
- sodelovanje s podobnimi organizacijami in društvi doma ter v tujini,
- organizacija kakovostnih, družbeno koristnih, izobraževalnih, vzgojnih, dokumentarnih dogodkov za študente, mlade in otroke.

External Links