Prey Skoro

Joined
Paramaribo

User Stats

Profile Images

User Bio

Een Prey Skoro is een voorschool voor kinderen vanaf 2,5 jaar, met een methodische werkwijze en is gebaseerd op het concept van de Nederlandse voorscholen. De Prey Skoro methodiek is afgestemd op de Surinaamse kinderen en ouders en wordt uitgevoerd door 2 professionele leidsters per groep. De Prey Skoro’s zijn gekoppeld aan een basisschool en beogen een pedagogische doorlopende leerlijn. Deelname aan een Prey Skoro bevordert de ontwikkelingskansen van kinderen en geeft een betere aansluiting met het kleuteronderwijs.

External Links

Following

  1. Frederik Noordhuis