Observatori del Conflicte Social Plus

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

L’OCS és un observatori que depèn del grup d’investigació de la Universitat de Barcelona ICCS (Investigacions sobre Conflicte i Canvi Socials).

L’objectiu fonamental de l’OCS és generar coneixement sobre bases científiques de les lògiques del conflicte i el canvi socials, amb l’objectiu de difondre socialment la informació i les troballes substantives i, així, contribuir a edificar societats més justes i igualitàries que puguin gestionar racionalment els conflictes emergents.

L’òptica analítica dominant és la relacional: les relacions entre individus són les unitats socials bàsiques de la indagació social; i està també ancorada en la sociologia positiva d’orientació crítica.

External Links