Za-misli

Joined
Slovenija

User Stats

Profile Images

User Bio

Za-misli smo si zamislili, da kritično spodbujamo misel, da odpiramo oči, krepimo duha, spreminjamo prakse možnega. Če ti misel teče in beseda je draga, je ta spletna stran zate prava. Išče se odkritost, pogum, brezkompromisnost in um, ki dialektično se bori, da resnico ulovi.

Ustvarjalci Za-misli si ne postavljamo omejitev v lastnem razmišljanju, zavračamo predsodke in smo odprti za drugačnost ter nove izkušnje. Prepričani smo, da lahko le tako okusiš svobodo, saj nisi pripadnik čredne skupine, ampak postaneš nomad in greš, kamor ti veli razum in te vleče srce. Zanimajo nas zgodbe ljudi in skupin, ki skušajo ustvariti nove družbene prakse in reartikulirati vladajoči družbeni red.

Neodvisnost je in se kaže najprej kot stanje duha ter je hkrati tudi odločitev za življenje; zato tu ni prostora za kompromise, politično korektnost, stranpoti ali bližnjice. Gre pravzaprav za način mišljenja oz. razmišljanja, najprej o sebi in seveda nujno tudi o drugih, razmišljanje, ki mora biti odločno, avtonomno in jasno. V tem vsesplošnem malodušju, v individualnem konformizmu, kjer se zapoveduje kopičenje, uživanje, izstopanje in uspešnost, so mesta, kot je Za-misli lahko kalilnica sprememb za prihodnost.
ZA-MISLI, družba za medije, založništvo, internet in komunikacijo, d.o.o.

Naslov: Spodnje Škofije 156, SI-6281 Škofije
Gsm: 051 / 441 183
Email: info@za-misli.si

External Links

Following

  1. Vest, spletni medij
  2. Elena Pečarič
  3. Eurovizija
  4. SHiSH