Algèria, el meu país. Història i memòria de l'emigració valenciana a Orà i Alger. Part 1.